Tuổi mão

Vận hạn 2015 tuổi Qúy Mão nam mạng

Vận hạn tuổi Qúy Mão nam 53 tuổi (sinh từ 25-1-1963 đến 12-2-1964) năm 2015 cần để tâm tới sức khỏe, lưu ý bệnh tim mạch và máu huyết.

Tướng tinh: Con Hươu – Con dòng Bạch Đế, phú quý
MẠNG: Kim bạch Kim (Vàng trắng)
SAO: Thái Âm: may mắn, danh lộc tốt
HẠN: Diêm Vương: Bệnh đường máu huyết
VẬN NIÊN: Hầu thực Quả (Khỉ ăn trái)
THIÊN CAN : Quỷ gặp Ất: Sinh xuất, hao tốn
ĐỊA CHI : Mẹo gặp Mùi: tam tai, bất an
MÀU SẮC hợp tuổi Qúy Mão: vàng, trắng; Màu kỵ: đen, đỏ.

Xem boi vận hạn năm nay, Quý Ông tuổi Qúy Mão có hạn Diêm Vương, bất lợi đường máu huyết, tim mạch. Cần quan tâm đến huyết áp, phòng tai nạn phạm thân.

CÚNG SAO GIẢI HẠN 2015:
 
Vềm cúng sao giải hạn tuổi Qúy Mão nam, hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 23 Âm lịch dùng 7 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Tây mà khấn vái.

 

BÌNH LUẬN