Tuổi dần

Vận hạn 2015 tuổi Nhâm Dần nam mạng

Vận hạn tuổi Nhâm Dần nam mạng 55 tuổi (sinh từ 05- 2- 1962- đến 24- 1- 1963) năm 2015 có hạn Huỳnh Tuyền sức khỏe yếu, cần đề phòng theo dõi.

Tướng tinh: Con Ngựa

Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý 

MẠNG: Kim bạch Kim (vàng trắng)
SAO: Mộc Đức, may mắn, danh lộc tốt
HẠN: Huỳnh Tuyền, phòng bệnh nặng
VẬN NIÊN: Kê gặp Viên (gà thả vườn)
THIÊN CAN: Ất gặp Nhâm (khắc xuất, thắng lợi)
ĐỊA CHI: Mùi gặp Dần (sinh nhập, tốt)
Màu sắc hợp tuổi Nhâm Dần nam: Vàng,Trắng; kỵ màu:  Đỏ, Đen 

Xét về sao chiếu năm nay Quý Ông tuổi Nhâm Dần nam gặp sao Mộc đức chiếu mạng, công danh tài lộc hưng vượng, gặp nhiều may mắn, mưu sự dễ thành. Sao Mộc Đức thuộc hành Mộc, Đối với Mạng Quý Ông càng không có lợi ích.

Xem boi hạn tuổi Nhâm Dần, với Hạn Huỳnh Tuyền, quan tâm nhiều đến sức khỏe đề phòng bệnh  nặng. Nên theo dõi phát hiện sớm, đễ chữa trị hơn,

CÚNG SAO HẠN:

Về cúng sao giải hạn tuổi Nhâm Dần hàng tháng, vào lúc 9 giờ tối, ngày 25 Âm lịch, dùng 20 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Đông mà khấn vái.

BÌNH LUẬN