Tuổi mão

Vận hạn 2015 tuổi Kỷ Mão 1999 nam mạng

Vận hạn tuổi Kỷ Mão nam mạng 17 tuổi (sinh từ ngày 16-2-1999 đến 16-2-2000) năm 2015 cần đề phòng tai nạn phạm thân. Năm nay quý em có hạn về đường sức khỏe nên cẩn trọng.

Tướng tinh: Con Rồng- Con dòng Huỳnh Đế, phú quý
MẠNG tuổi Kỷ Mão 1999: Thành đầu Thổ (Đất trên thành)
SAO: Thái Âm: may mắn, vui vẻ
HẠN: Diêm Vương: bất lợi đường máu huyết
VẬN NIÊN: Hầu thực quả (Khỉ ăn trái) tốt
THIÊN CAN: Kỷ gặp Ất: Khắc nhập, tổn hại. Năm Ất Mùi không tốt với quý em, có tổn hại.
ĐỊA CHI: Mẹo gặp Mùi: Tam tài, bất an
MÀU SẮC hợp tuổi Kỷ Mão: đỏ, vàng; Mày kỵ tuổi Kỷ Mão: đen, trắng.

Xem boi năm nay Quý Em gặp hạn Diêm Vương, bất lợi về đường máu huyết. Đề phòng các bệnh lây nhiễm qua đường máu và cẩn thận phòng tai nạn phạm thân.

CÚNG SAO GIẢI HẠN 2015: 

Về cúng sao giải hạn tuổi Kỷ Mão nam hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 26 Âm lịch dùng 7 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Tây mà khấn vái.
BÌNH LUẬN