Tuổi tuất

Vân hạn 2015 tuổi Giáp Tuất nam mạng 1994

Vận hạn tuổi Giáp Tuất nam mạng 22 tuỏi(Sinh từ 10-2-1994 đến 30-1-1995) có chuyện lo buồn, tiền bạc tốn hao, sức khỏe không tốt.

Tướng tinh: Con Ngựa

Con dòng: Con dòng Xích Đế, cô quạnh

MẠNG: Sơn đầu Hỏa ( Lửa trên núi)

SAO: Thái Bạch: Hao tốn, ốm đau

HẠN: Thiên tinh: Rối rắm, tranh chấp

VẬN NIÊN: Long ngộ Vân ( Rồng gặp Mây) tốt

THIÊN CAN: Giáp gặp Ất: Cùng Hành, có lợi 

ĐỊẠ CHI: Tuất gặp Mùi: Cùng Hành, có lợi

XUẤT HÀNH: Ngày Mồng Một Tết

- Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng (giờ địa phương), Đi về hướng Đông để đón Tài thần

MÀU SẮC: Hạp màu : đỏ, xanh; kỵ: Đen, vàng

Xem boi vận hạn tuổi Giáp Tuất năm 2015, năm nay Quý Anh gặp Sao Thái Bạch chiếu mạng, có chuyện lo buồn, tiền bạc tốn hao, sức khỏe không tốt nhiều việc rối ren, dễ xảy ra tranh chấp,xung động.

CÚNG SAO HẠN : 

Về vấn đề giải hạn cho tuổi Giáp Tuất. Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 15 Âm lịch dùng 8 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Tây mà khấn vái. Cách thức cúng dâng sao giải hạn vào Văn Khấn!

BÌNH LUẬN