Tuổi mão

Vận hạn 2015 tuổi Đinh Mão nam mạng

Vận hạn tuổi Đinh Mão 29 tuổi (sinh từ 29- 1-1987 đến 16-2-1988) năm 2019 có hạn cản trở công việc, gia đình rối rắm, hao tốn tiền của, sức khỏe ảnh hưởng.

Tướng tinh: Con Gà

Con dòng: Xích Đế, cô quạnh

MẠNG: Lưu trung Hỏa (Lửa trong lò)

SAO: Thổ Tú : Trờ ngại, lo âu

HẠN: Ngũ Mộ, Hao tài, mất của

VẬN NIÊN: Trư phùng Hỏa (Heo gặp lửa), xấu

THIÊN CAN: Ất gặp Đinh (sinh Nhập, Bất lợi)

ĐỊA CHI: Mùi gặp Mão, Tam hợp, tốt

Màu sắc hợp tuổi Đinh Mão: Đỏ, Vàng; Kỵ màu: Đen, Xanh

Xem boi vận hạn tuổi Đinh Mão nam 1987, năm nay Quý Anh gặp sao Thổ Tú chiếu mạng, cộng việc gặp trở ngại, gặp chuyện không lành, mưu sự khó thành và gia đình tình cảm cũng bất an. Sao Thổ thuộc hành Thổ, đối với mạng Lưu trung Hỏa Quý Anh, gặp Thổ đã không bị ngăn ngại, còn vượt qua đạt nhiều thành tựu.

Ngoài ra, năm nay Đinh Mão nam có hạn Ngũ Mô gây thiệt hại về tài chính, đề phòng mất của.

CÚNG SAO HẠN:

Về cúng sao giải hạn 2015 tuổi Đinh Mão, hàng tháng, vào lúc 9 giờ tối, ngày 19 Âm lịch, dùng 05 ngọn đèn, hương hoa quả làm phẩm vật, quay mặt về hướng Tây mà khấn vái.

BÌNH LUẬN