Tuổi dậu

Vận hạn 2015 tuổi Đinh Dậu nam mạng

Vận hạn tuổi Đinh Dậu nam mạng 59 tuổi (sinh từ 31-1-1957 đến 17-2-1958) chỉ có hạn về sức khỏe, phải lo nghĩ nhiều vấn đề, khó được thanh thản.

Tướng tinh: Con Khỉ 

Con dòng: Xích Đế, cô quạnh

MẠNG: Sơn hạ Hỏa(lửa dưới núi)

SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt

HẠN: Thiên la: Tinh thần không yên 

VẬN NIÊN: Hổ dõng Thiên( Cọp ta oai)

THIÊN CAN: Đinh gặp Ất: Sinh nhập có lợi

ĐỊẠ CHI: Dậu gặp Mùi: Sinh nhập, có lợi

XUẤT HÀNH: Ngày Mồng một Tết: Từ 3 giờ đến 5 giờ sáng (giờ địa phương), Đi về hướng Tây để đón Tài thần

Màu sắc hợp với tuổi Đinh Dậu 1957: đỏ, xanh; kỵ: vàng, trắng

Xem boi vận hạn tuổi Đinh Dậu nam mạng năm nay về công việc không có trở ngại gì do gặp sao Thái Dương chiếu mạng, công danh tài lộc tiến thăng, mưu sự dễ thành, gặp nhiều may mắn. Sao Thái Dương thuộc hành Hỏa, đối với Quý Ông, mạng Hỏa, càng tăng phần thuận lợi, tài lộc, sức khỏe, dồi dào. Nhưng lại có hạn Thiên La, tinh thần vướng bận, lo nghĩ, nhiều vấn đề, khó được thanh thản.

CÚNG SAO HẠN :

Về cúng sao giải hạn cho tuổi Đinh Dậu nam. Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 27 Âm lịch dùng 12 ngọn đèn, hương hoa tràm quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Đông mà khấn vái.

BÌNH LUẬN