Tuổi thìn

Vận hạn 2015 tuổi Canh Thìn nữ mạng

Vận hạn tuổi Canh Thìn nữ mạng 76 tuổi (sinh từ 08- 2-1940 đến 26-1-1941) năm 2015 có hạn, cần quan tâm tới sức khỏe đề phòng bị ốm đau.

Tướng tinh: Lạc Đà

Con dòng: Bạch Đế, trường mạng

MẠNG: Bạch lạp Kim (Vàng chân đèn)

SAO: Thái Âm. (Danh Lộc, May mắn)

HẠN: Huỳnh Tuyền (Hay đau bệnh)

VẬN NIÊN: Ngưu canh Điền (Trâu cày ruộng), tốt

THIÊN CAN: Ất gặp Canh (Sinh xuất, tốt)

ĐỊA CHI: Mùi gặp Thìn (tam tai, xấu)

Mà sắc hợp tuổi Canh Thìn: Vàng, Trắng; Kỵ màu: Đen, Đỏ

Xem boi năm nay tuổi Canh Thìn nữ gặp sao Nguyệt Cung Hoàng Hậu Thái Âm chiếu mạng, có nhiều may mắn, tài lộc dồi dào, Sao Thái Âm thuộc hành Thủy, đối với mạng Kim của Quý Cụ Bà trong  nay có những thành tựu toại ý, con cháu chiều lòng…

Với hạn Huỳnh Tuyền, tuổi Canh Thìn nữ mạng cần quan tâm giữ gìn sức khỏe, có thể bị ốm nặng.

CÚNG SAO HẠN:

Về cúng sao giải hạn hàng tháng, vào lúc 9 giờ tối, ngày 29 Âm lịch, dùng 15 ngọn đèn, hương hoa quả làm phẩm vật, quay mặt về hướng Nam mà khấn vái.

BÌNH LUẬN