Tuổi sửu

Vận hạn 2015 tuổi Ất Sửu nữ mạng

Vận hạn tuổi Ất Sửu nữ mạng 31 tuổi(sinh từ 20-1-1985 đến 08-2-1986) có hạn nhẹ, cần cẩn thận khi dùng vật nhọn, dao kéo, sắt thép để gánh lấy thương tích tay chân.
vận hạn tuổi ất sửu nữ năm 2015Vận hạn năm 2015 tuổi Ất Sửu nữ mạng 1985

Tướng tinh: Con chó

Con dòng: Bạch Đế, Phú Quý

MẠNG: Hải Trung Kim (vàng giữa biển)

SAO: Thái Âm. Danh lộc tốt

HẠN: Tam Kheo: Xây xát tay chân

THIÊN CAN: Long Ngộ Vân (Rồng gặp Mây), tốt

THIÊN CAN: Ất gặp Ất (đồng hành trung bình)

ĐỊA CHI: Mùi gặp Sửu (khắc xuất, bất lợi)

XUẤT HÀNH: Ngày Mồng Môt Tết từ 0 giờ đến 1 giờ sáng (giờ địa phương ). Đi về hướng Tây Bắc để đón Tài Thần.
 
Màu sắc hợp với tuổi Ất Sửu : Vàng, Trắng; Kỵ màu: Đỏ, Đen

Vận hạn tuổi Ất Sửu nữ mạng năm nay có hạn Tam Kheo nhẹ, tránh việc xây xát tay chân. Năm nay quý cô Ất Sửu có sao Thái Âm chiếu mạng, gặp may mắn trên đường danh lộc, công ăn việc làm thuận lợi,tài lộc tăng.

CÚNG SAO HẠN

Về cúng sao giải hạn tuổi Ất Sửu nữ, hàng tháng vào lúc 9 giờ tối,, ngày 18 Âm lịch, dùng 20 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật.

BÌNH LUẬN