Tuổi dậu

Vận hạn 2015 tuổi Ất Dậu nam mạng

Vận hạn quý cụ ông tuổi Ất Dậu 71 tuổi(sinh từ 13-2-1945 đến 01-2-1946) năm 2015 có hạn nhẹ, cần đề phòng chứng bệnh thuộc về tim mạch, theo dõi áp huyết để tránh đột biến.

Tướng tinh: Con Cua

Con dòng: Con dòng Hắc Đế, phú quý

MẠNG: Tuyền trung Thủy( Nước trong giếng)

SAO: Thái Âm chiếu mạng, danh lộc tốt

HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết 

VẬN NIÊN: Hậu thực Qủa (Khỉ ăn trái) tốt THIÊN CAN: Ất gặp Ất : Cùng Hành, trung bình

ĐỊẠ CHI: Dậu gặp Mùi: Sinh nhập, có lợi

XUẤT HÀNH: Ngày Mồng một Tết: Từ 7 giờ đến 9 giờ sáng (giờ địa phương), Đi về hướng Đông để đón Phúc thần

Màu sắc hợp với tuổi Ất Dậu nam: đen , trắng kỵ: Vàng, đỏ 

Xem boi vận hạn năm Ất Mùi của quý cụ ông tuổi Ất Dậu. Năm nay tuổi Ất Dậu nam sinh năm 1945 gặp Sao Thái Âm chiếu mạng, công việc gặp nhiều may măn, toan tính để dễ thành, phúc lộc đầy đủ. Sao Thái Âm thuộc hành Kim, đối với Quý Ông , mạng Thủy, mọi chuyện càng tôt đẹp, sức khỏe dồi dào. Nhưng có hạn Diêm Vương, bất lợi về đường máu huyết, cần quan tâm đến các chứng bệnh thuộc về tim mạch, áp huyết để tránh bị đột biến, rất nguy hiểm đối với hàng cao niên.

CÚNG SAO HẠN:

Về cúng sao giải hạn cho tuổi Ất Dậu nam. Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 26 Âm lịch dùng 7 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Tây mà khấn vái.

BÌNH LUẬN