Tuổi mùi

Vận hạn 2015 Đinh Mùi nam mạng

Vận hạn 2015 Đinh Mùi nam mạng 49 tuổi (sinh từ ngày 9-2-1967 đến 29-1-1968) tiền bạc tốn hao, mưu sự khó thành, nhiều việc buồn lo, toan tính thường gặp trở ngại, va vấp dễ sinh chán nản.

 

Tướng tinh: Con Rồng – Con dòng Hắc Đế, tân khổ
MẠNG: Thiên hà Thủy (Nước trên Trời)
SAO: Thái Bạch: Hao, buồn phiền
HẠN: Toán tận: Trở ngại, va vấp
VẬN NIÊN: Long ngộ Vân (Rồng gặp Mây) tốt
THIÊN CAN: Đinh gặp Ất: Sinh nhập, có lợi
ĐỊA CHI: Mùi gặp Mùi: Tam tài, xấu
MÀU SẮC hợp tuổi Đinh Mùi nam: Đen, trắng; Mày kỵ tuổi Đinh Mùi: Vàng, xanh.

Xem bói năm nay Quý Anh tuổi Đinh Mùi gặp Thái Bạch Kim Tinh chiếu mạng, tiền bạc tốn hao, mưu sự khó thành, nhiều việc buồn lo. Sao Thái Bạch thuộc hành Kim, đối với Quý Ông, mạng Thủy, trong rủi có may.

Với Hạn Toán tận, toan tính thường gặp trở ngại, va vấp dễ sinh chán nản.

CÚNG SAO GIẢI HẠN 2015:

Hàng tháng vào lúc 9 giờ tối ngày 15 Âm lịch dùng 8 ngọn đèn, hương hoa trà quả làm phẩm vật quay mặt về hướng Bắc mà khấn vái.

BÌNH LUẬN