Nhân tướng

4 nét tướng gặp đại nạn không chết

Luôn được quý nhân phù trợ, gặp giữ hóa lành, dù gặp đại nạn cũng không chết là những đặc điểm của người có nét tướng sau.

1. Tai Lớn Dày:

Người có vành tai lớn và dày đại biểu có quý nhân nâng đỡ, trời sinh có Phúc Khí khá lớn, khi gặp phải kiếp nạn đều được quý nhân giúp đỡ chuyển nguy thành an.

2. Ấn Đường Khai Mở Bằng Phẳng:

Chỗ giữa hai mắt và đầu mày gọi là Ấn Đường; Ấn Đường rộng mở (độ rộng bằng 2 ngón tay trỏ và giữa sát lại) là người có lòng dạ mở rộng trong

3. Rốn Vừa Sâu Vừa Rộng:

Rốn là chỗ hấp thu các thức ăn, rốn sâu và lớn là người có ruột già ruột non, dạ dày tốt hấp thu các dưỡng chất tốt, thân thể tinh thần tự nhiên khỏe mạnh, thể chất tiên thiên cũng tốt, khi gặp cảnh khó thì có thể có trí năng thể lực để khắc phục. 

4. Mở Miệng Không Thấy Răng:

Tức là khi mở miệng nói không bị lộ răng lợi nhiều, đó là người làm việc rất cẩn thận, giữ thân phận, phàm mọi việc đều tham chiếu theo quy củ mà làm, lại rất có mưu lược, gặp sự tình có thể bình tĩnh đối phó.

BÌNH LUẬN