Tử vi 2016

 • Tử vi 2016 Ất Mão 1975 nam mạng
  Tử vi 2016 tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nam mạng(Sanh từ 11-2-1975 đến 31-1-1976 ) bản tính ngay thẳng, hiền lành, không muốn tranh hơn thua cuộc sống nặng về tinh thần hơn vật chất.
 • Tử vi 2016 Đinh Mão 1987 nam mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nam mạng (Sanh từ 29-1-1987 đến 16-2-1988) là người thông minh, ăn nói có duyên, được nhiều người quý mến.
 • Tử vi 2016 Qúy Hợi 1983 nữ mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Qúy Hợi sinh năm 1983 (Sanh từ 13-2-1983 đến 1-2-1984)nữ mạng được sanh vào chữ Quỷ, cuộc sống có nhiều may lành, giàu hay nghèo cũng không khổ nhọc, tinh thần vật chất thường đầy đủ, nhàn an.
 • Tử vi 2016 Tân Dậu 1981 nữ mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nữ mạng (Sanh từ 5-2-1981 đến 24-1-1982) là ngườí hiền lành, ngay thẳng, nóng tính nhưng mau nguôi, không nuôi lòng thù hận, dễ hòa nhập với mọi người.
 • Tử vi 2016 Tân Dậu 1981 nam mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nam mạng (Sanh từ 5-2-1981 đến 24-1-1982) là người thông minh, khôn khéo trong quan hệ nhưng thiếu sự nhẫn nại, chuyên cần, khó hoàn thành công việc lớn.
 • Tử vi 2016 Qúy Hợi 1983 nam mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Qúy Hợi sinh năm 1983 nam mạng là người bản chất ôn hòa, không thích tranh đấu hơn thua, không có định hướng rõ rệt mà đa phần đều theo chiều gió.
 • Tử vi 2016 Canh Thân 1980 nam mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Canh Thân sinh năm 1980 nam mạng (Sanh từ 16-2-1980 đến 14-2-1981) năm nay công danh sự nghiệp gặp nhiều thăng trầm, duyên nợ cũng không thuận.
 • Tử vi 2016 Canh Thân 1980 nữ mạng
  Tử vi 2016 tuổi Canh Thân sinh năm 1980 nữ mạng (Sanh từ 16-2-1980 đến 14-2-1981) là người thông minh, lại đa sầu, đa cảm, có suy nghĩ khác người, dễ trở nên nổi tiếng ở các lãnh vực văn chương, kịch nghệ, mỹ thuật.
 • Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nữ mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nữ mạng (Sanh từ 18 -2 -1977 đên 16-2-1978 ) là người thông minh, khôn khéo, nhận xét tinh tể. ứng xử nhanh nhẹn, biết nắm băt thời cơ.
 • Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 nam mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 (Sanh từ 18-2-1977 đến 6-2-1978) nam mạng là người sáng suốt, khôn ngoan, ham học hỏi nhưng cuộc sống thường khép kín, ít bạn bè, công việc làm ăn có phần đơn độc.
 • Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nam mạng (Sanh từ 7-2-1978 đến 27-1-1979) là người năng động, tháo vát, nhiều đam mê nhưng cũng mau chán.
 • Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 nữ mạng (Sanh từ 7-2-1978 đển 27-1 -1979) là người thông minh, năng động, có ý chí tiến thủ cao và làm việc có trách nhiệm.
 • Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 nữ mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 nữ mạng (Sanh từ 17-2-1988 đến 5-2-1989) là người thông minh, chăm chỉ, có điều kiện để học hành đến nơi đến chốn.
 • Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 nam mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 nam mạng (Sanh từ 17-2-1988 đến 5-2-1989) lả người thông minh, thần hơn vật chất, dễ động lòng trước những tang thương, biến đổi.
 • Xem tử vi 2016 tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nam mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 nam mạng(Sanh từ 6-2-1970 đến 26-1-1971) là người khôn ngoan, chăm chỉ, có ý thức trách nhiệm cao, việc làm đến nơi đến chốn, được nhiều người tin cậy.
 • Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nam mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982(Sanh từ 25-1-1982 đến 13-2-1983) là người thông minh, nhiều năng lực, nhẫn nại, cần cù, ham học hỏi. Nếu có điều kiện học hành, dễ trở nên người có tiếng, có danh.
 • Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 nữ mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982(Sanh từ 25-1-1982 đến 13-2-1983) là người thông minh, năng động, có ý chí vững mạnh, kiên trì theo đuổi mục đích, không ngại khó khăn, sẵn sàng đương đầu với sóng gió.
 • Xem tử vi 2016 tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nam mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nam mạng 31 tuổi(Sanh từ 9-2-1986 đến 28-1-1987) là người sảng suốt, có khả nàng nhận xét tinh tế, công việc chỉ nhìn qua là làm được.
 • Xem tử vi 2016 tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nữ mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Bính Dần sinh năm 1986 nữ mạng 31 tuổi(Sanh từ 9-2-1986 đến 28-1-1987) là người thông minh, năng động nhưng hơi nóng nảy, hấp tấp, muốn là làm, ít khi nghĩ tới nghĩ lui, và cũng không chịu nghe lời bàn bạc, khuyên bảo.
 • Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng
  Xem tử vi 2016 tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nữ mạng 45 tuổi (Sanh từ 15-2-1972 đến 2-2-1973) là người khôn ngoan, thích đổi thay và cũng nhiều tham vọng.
« 1 2 34